Paskutinė 2017 metų žūklė feeder meškere nuo Nidos molo.Šaltinis: ŽvejoTV