Lynų žūklė plūdine meškere nuo kranto Pašiaušės tvenkinyje.



Šaltinis: ŽvejoTV