Karpių žūklė dugninėmis meškerėmis Pašiaušės I tvenkinyje.Šaltinis: ŽvejoTV