Pludinė žūklė 6 metrų meškere Pakalnės upėje nuo kranto.Šaltinis: ŽvejoTV