Feeder žūklė žiemą Liepojos kanale.Šaltinis: ŽvejoTV