Poledinė balto žuvies žūklė Lūksto ežere.Šaltinis: ŽvejoTV