Pirmoji pavasarinė feeder žūklė Liepojos kanale.Šaltinis: ŽvejoTV