Spiningavimas sekliame Liepojos ežere.Šaltinis: ŽvejoTV