Šapalų žūklė spiningu Neryje ties Vilniumi.Šaltinis: ŽvejoTV