Vaivorykštinių upėtakių žvejyba žiemą spiningu Šešupės upėje.Šaltinis: ŽvejoTV