Plūdinė žiobrių žūklė Bartuvos upėje ties Skuodu.Šaltinis: ŽvejoTV